Category Archives: Garis Panduan & Pematuhan

Panduan Pematuhan OSH Perkhidmatan TM

Kakitangan teknikal / kontraktor tidak dibenarkan untuk meneruskan aktiviti-aktiviti pemasangan dan pemulihan jika keadaan di bawah berlaku:

  • Pendawaian atau termination point di premis pelanggan adalah lebih daripada 18 kaki dari paras tanah atau terhalang oleh awning di mana staff teknikal TM atau kontraktor dikehendaki untuk memanjat di atas bumbung untuk sampai ke pendawaian pendawaian dalaman atau termination point.
  • Infra TM dihalang oleh sambungan haram bangunan , tiang atau lain-lain pembinaan yang tidak selamat untuk diakses oleh staff teknikal TM  / kontraktor.

pendawaian di premis pelanggan

Share